Bảng lãi suất tiền gửi Ngân hàng dành cho Khách hàng Cá nhân

[table id=1 /]

Lãi suất cập nhật đến ngày 21/04/2017 – thông tin mang tính chất kham khảo. Khách hàng nên liên hệ trực tiếp với Ngân hàng để biết thêm thông tin chi tiết về sản phẩm tiền gửi.