Browsing Category

Kinh nghiệm vay tiêu dùng

Đi vay đừng để nợ xấu!

Trong quy trình thẩm định của Ngân hàng khi cho vay khá chặt chẽ. Ngoài việc xem xét các yếu tố liên quan đến thu nhập, đến mục đích sử dụng vốn, đến tài sản đảm bảo Ngân hàng rất coi trọng một tiêu chuẩn nữa đó là: Lịch sử trả nợ của Khách…