Trả lời:

Khách hàng vay khai thác báo cáo tín dụng về chính mình bằng cách đến trực tiếp trụ sở, chi nhánh của CIC hoặc đăng ký tài khoản trực tuyến. CIC không cung cấp dịch vụ xóa nợ xấu của khách hàng vay như một số nguồn thông tin quảng cáo trên mạng.

Số lượng và loại tài khoản tín dụng có ảnh hưởng đến điểm tín dụng của khách hàng vay. Điểm tín dụng càng cao, mức độ rủi ro thấp, khả năng tiếp cận các khoản vay càng cao.

Thông tin về báo cáo tín dụng không chỉ bao gồm các thông tin về dư nợ hiện tại của khách hàng vay, không bao gồm các thông tin về lịch sử vay nợ của khách hàng.

Theo Ngân hàng Nhà nước & Đầu tư chứng khoán