Hai vợ chồng tôi cùng vay mua ô tô nhưng do chiếc xe được đăng ký mang tên vợ, thì tôi có phải có mặt khi làm thủ tục vay thế chấp tại ngân hàng hay không? Khi vay mua ô tô, có phải khách hàng phải mua bảo hiểm vật chất cho chiếc xe từ công ty bán bảo hiểm do ngân hàng chỉ định?

Trả lời

Theo quy định, dù xe đăng ký mang tên ai, nhưng nếu hai vợ chồng cùng vay mua ô tô, thì khi làm thủ tục vay thế chấp tại ngân hàng, cả hai vợ chồng đều phải có mặt.

Còn việc mua bảo hiểm vật chất cho chiếc xe, khách hàng không phải mua từ công ty bán bảo hiểm do ngân hàng chỉ định, mà có thể lựa chọn bất kỳ công ty bảo hiểm phi nhân thọ nào có bán bảo hiểm vật chất cho xe cơ giới.

Xin hỏi, có phải một trong những điều kiện được vay thế chấp là khách hàng phải có lịch sử tín dụng tốt đúng hay không? Thông thường, khi điểm tín dụng cao, khách hàng vay sẽ có cơ hội tiếp cận tín dụng với lãi suất thấp hơn?

Trả lời:

Đúng là một trong những điều kiện được vay thế chấp tại ngân hàng là khách hàng phải có lịch sử tín dụng tốt, không có nợ xấu tại thời điểm vay. Và thông thường khi điểm tín dụng cao, khách hàng vay sẽ có cơ hội tiếp cận tín dụng với lãi suất thấp hơn.

Theo Ngân hàng Nhà nước & Đầu tư chứng khoán