Lưu ý khi sử dụng thẻ tín dụng nếu không muốn vào “sổ đen”

Xin hỏi, trong trường hợp khách hàng vay sử dụng thẻ tín dụng, thanh toán dư nợ thẻ đúng hạn nhưng chậm thanh toán phí thường niên bao nhiêu ngày thì có hiển thị trong báo cáo tín dụng?

Trong trường hợp khách hàng vay sử dụng thẻ tín dụng, thanh toán dư nợ thẻ đúng hạn nhưng chậm thanh toán phí thường niên 60 ngày, thì thông tin chậm thanh toán này có hiển thị trong báo cáo tín dụng.

Khách hàng vay trong độ tuổi nào không được Trung tâm Thông tin tín dụng Quốc gia Việt Nam (CIC) chấm điểm tín dụng và khách hàng vay bị đánh giá là có nợ xấu khi chậm thanh toán khoản nợ từ bao nhiêu ngày trở lên? Trong báo cáo tín dụng có bao gồm thông tin về thu nhập của khách hàng vay?

Theo quy định, khách hàng vay dưới 18 tuổi và trên 70 tuổi không được CIC chấm điểm tín dụng. Khách hàng vay bị đánh giá là có nợ xấu khi chậm thanh toán khoản nợ từ 91 ngày trở lên.

Theo quy định, báo cáo tín dụng không bao gồm thông tin về thu nhập của khách hàng vay và dư nợ hiển thị trong các báo cáo tín dụng do CIC cung cấp không chỉ là dư nợ các khoản vay lớn có giá trị từ 100 triệu đồng trở lên.

Theo Ngân hàng nhà nước

Chia sẻ:

You might also like More from author

Leave A Reply