Xin hỏi, báo cáo tín dụng gồm những thông tin chính nào?  Có phải là lịch sử nợ xấu sẽ được hiển thị trong báo cáo tín dụng trong tối đa là 5 năm kể từ ngày khoản nợ xấu được tất toán hay không? Có phải khách hàng vay có quyền yêu cầu CIC không cung cấp các báo cáo tín dụng của mình cho TCTD mà khách hàng vay đang tiếp cận để vay vốn hay không?

Trả lời:

Thông tin pháp lý, thông tin dư nợ hiện tại, lịch sử dư nợ, điểm và hạng tín dụng là các nhóm thông tin chính trong báo cáo tín dụng.

Lịch sử nợ xấu sẽ được hiển thị trong báo cáo tín dụng trong tối đa là 5 năm kể từ ngày khoản nợ xấu được tất toán

Thông tin về tài sản đảm bảo cho khoản vay được coi là thông tin tín dụng và được hiển thị trong báo cáo tín dụng. Khách hàng vay không có quyền yêu cầu CIC không cung cấp các báo cáo tín dụng của mình cho TCTD mà khách hàng vay đang tiếp cận để vay vốn.

Theo Ngân hàng Nhà nước